نویسنده: گلواز سینان

وب سایت: http://cinan3169.7gardoon.com

بهترین نوع کودعالی غیرشیمیایی
کمپوست (کودعالی)ارگانیک
تعاونی گلوازدارنده باکیفیت ترین کمپوست کودعالی بوده که کشاورزان جهت رسیدن به محصولات پاک ناگزیرازمصرف آن میباشندلذاشرکت کودتولیدی خویش رازیرنظرکارشناسان بصورت کلی وجزئی ازقرارکیلویی 350تومان عرضه میدارد.

تاريخ ارسال: 1391/3/29

تعداد بازدید: 855

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |